6. ledna – Zjevení Páně ABC – Ef 3, 1-12

1Z toho důvodu já, Pavel, vězeň Krista Ježíše pro vás pohany — 2pokud jste vskutku slyšeli o správě Boží milosti, jež mi pro vás byla dána, 3 že mi bylo ve zjevení oznámeno tajemství, jak jsem o něm předem krátce napsal. 4Z toho můžete při čtení poznat, že rozumím tajemství Kristovu, 5které v jiných pokoleních nebylo lidem oznámeno tak, jak to nyní bylo Duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům, 6 že totiž pohané jsou spoludědicové a údy téhož těla a spoluúčastníci toho zaslíbení v Kristu Ježíši skrze evangelium, 7jehož služebníkem jsem se stal podle daru Boží milosti, která mi byla dána v souladu s působením jeho moci. 8Mně, nejmenšímu ze všech svatých, byla dána tato milost, abych zvěstoval pohanům Kristovo nevystižitelné bohatství 9a objasnil všem, jaká je správa toho tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž všechno stvořil. 10Skrze církev se tak nyní má stát známou vládám a autoritám v nebesích přerozmanitá Boží moudrost, 11podle odvěkého úmyslu, který uskutečnil v Kristu Ježíši, našem Pánu. 12 V něm smíme otevřeně a s důvěrou skrze jeho víru přistupovat k Bohu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: