5. neděle velikonoční B – J 15, 1-8

1„Já jsem ta pravá vinná réva a můj Otec je hospodář. 2Každou ratolest ve mně, která nenese ovoce, odstraňuje, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. 3Vy jste již čistí pro slovo, které jsem vám pověděl. 4Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstává-li v révě, tak ani vy, jestliže nebudete zůstávat ve mně. 5Já jsem ta vinná réva, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. 6Jestliže někdo ve mně nezůstává, bude jako ta ratolest vyvržen ven a uschne; pak je shromažďují a házejí do ohně, a hoří. 7Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li mé výroky ve vás, požádejte, oč chcete, a stane se vám. 8Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a stanete se mými učedníky.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: