5. neděle v době postní C – 1. čtení Iz 43, 16-21

16Toto praví Hospodin, který činí cestu skrze moře a stezku skrze dravé vody, 17který vyvádí vozbu i koně, vojsko i vojenskou moc. Najednou ulehnou a už nevstanou, dohořeli, zhasli jako knot: 18Nepřipomínejte si dřívější věci a dávnými věcmi se nezabývejte. 19Hle, činím novou věc a už vzchází, což to nevíte? Ano, učiním v pustině cestu, v pusté krajině řeky. 20Bude mne ctít polní zvěř, šakali a pštrosi, neboť dám vodu v pustině a řeky v pusté krajině, abych dal pít svému lidu, svému vyvolenému. 21Ten lid jsem utvořil pro sebe: budou vypravovat moji chválu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: