5. neděle po Zjevení Páně B – Ž 147, 1-11.20c

1 Haleluja! Jak dobré je opěvovat našeho Boha, jak líbezná, krásná je chvála! 2Hospodin buduje Jeruzalém, on shromažďuje zapuzené Izraelce. 3Uzdravuje ty, kdo mají zlomené srdce; obvazuje jejich rány. 4On určuje počet hvězd a všem jim dává jména. 5Velký je náš Pán, je velmi mocný, jeho rozumnost nelze změřit. 6Hospodin podpírá pokorné, ničemy snižuje až k zemi. 7Zpívejte Hospodinu děkovnou píseň, při lyře opěvujte našeho Boha, 8který pokrývá nebesa oblaky a připravuje zemi déšť, který dává vyrůst trávě na horách, 9dává dobytku jeho potravu, i havraním mláďatům, když křičí. 10Nemá zalíbení v síle koně, netouží po lýtkách muže. Haleluja!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: