5. ledna B – Př 22, 1-9

1Lepší je vyvolit dobré jméno nežli velké bohatství, oblibu nežli stříbro a zlato. 2Bohatý i chudý se potkávají, Tvůrcem obou je Hospodin. 3Chytrý vidí zlo a ukryje se, prostoduší jdou dál a doplatí na to. 4Důsledkem pokory a bázně před Hospodinem je bohatství, sláva a život. 5Na cestě zvráceného člověka jsou trny a pasti; ten, kdo chrání svou duši, bude se od nich držet dále. 6Vyuč chlapce na počátku jeho cesty, neodvrátí se od ní, ani když zestárne. 7Bohatý vládne chudým, dlužník je otrokem věřitele. 8Ten, kdo rozsévá zvrácenost, sklidí zlo, hůl jeho hněvu pomine. 9Kdo je štědrý, bude požehnán, protože dává ze svého pokrmu chudému.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: