4. neděle velikonoční C – J 10, 22-30

22Nastal svátek Posvěcení chrámu v Jeruzalémě. Byla zima. 23Ježíš se procházel v chrámě, v Šalomounově sloupoví. 24Tu ho obklopili Židé a říkali mu: „Jak dlouho chceš naši duši držet v nejistotě? Jsi-li Mesiáš, řekni nám to otevřeně.“ 25Ježíš jim odpověděl: „Řekl jsem vám to, a nevěříte. Skutky, které já činím ve jménu svého Otce, ty o mně svědčí. 26Ale vy nevěříte, protože nejste z mých ovcí. 27Mé ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou 28a já jim dávám život věčný; nezahynou na věčnost a nikdo je nevytrhne z mé ruky. 29Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vytrhnout z ruky mého Otce. 30Já a Otec jsme jedno.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: