4. neděle velikonoční C – 1. čtení Sk 9, 36-43

36V Joppe byla nějaká učednice jménem Tabita, což v překladu zní Dorkas. Ta oplývala dobrými skutky a dáváním almužen. 37Stalo se, že v těch dnech onemocněla a zemřela. Umyli ji a položili do horního pokoje. 38Protože Lydda je blízko Joppe, učedníci uslyšeli, že je tam Petr, a poslali k němu dva muže s prosbou: „Rychle přijď k nám!“ 39Petr vstal a šel s nimi. Když tam přišel, zavedli ho do horního pokoje. I přistoupily k němu s pláčem všechny vdovy a ukazovaly mu košile a pláště, které Dorkas dělala, dokud byla s nimi. 40Petr poslal všechny ven, klekl si a pomodlil se. Potom se obrátil k mrtvé a řekl: „Tabito, vstaň!“ Ona otevřela oči, a když uviděla Petra, posadila se. 41Podal jí ruku a pozdvihl ji. Pak zavolal svaté a vdovy a ukázal jim ji živou. 42To se stalo známým v celém Joppe, a mnozí uvěřili v Pána. 43A stalo se, že Petr zůstal v Joppe více dní u nějakého Šimona koželuha.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: