4. neděle velikonoční B – 1 J 3, 16-24

16 Podle toho jsme poznali lásku, že on za nás položil svou duši. I my jsme povinni položit své duše za bratry. 17Má-li však někdo dostatek v tomto světě a vidí, že jeho bratr má nouzi, a zavře před ním své srdce, jak v něm může zůstávat Boží láska? 18Dítky, nemilujme slovem ani jazykem, ale v skutku a v pravdě. 19 Podle toho poznáme, že jsme z pravdy, a tak před ním upokojíme své srdce, 20i když by nás naše srdce odsuzovalo; neboť Bůh je větší než naše srdce a zná všechno. 21Milovaní, jestliže nás srdce neodsuzuje, máme radostnou důvěru k Bohu 22a oč bychom žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme to, co se jemu líbí. 23A toto je jeho přikázání, abychom uvěřili jménu jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovali, jak nám přikázal. 24Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle Ducha, kterého nám dal.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: