4. neděle po Zjevení Páně B – Mk 1, 21-28

21Ježíš se svými učedníky vešli do Kafarnaum. Hned v sobotu vstoupil do synagogy a učil. 22Byli ohromeni jeho vyučováním, neboť je učil jako ten, kdo má pravomoc, a ne jako učitelé Zákona. 23V jejich synagoze byl právě člověk s nečistým duchem. Vykřikl: 24„Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Znám tě, vím, kdo jsi: Ten Svatý Boží.“ 25Ježíš mu pohrozil: „Umlkni a vyjdi z něho.“ 26A ten nečistý duch jím zalomcoval, zvolal silným hlasem a vyšel z něho. 27Všichni užasli, takže se dohadovali mezi sebou, říkajíce: „Co to je? Nové učení! S pravomocí dokonce přikazuje nečistým duchům, a poslouchají ho!“ 28A pověst o něm se hned rozšířila všude po celém okolí Galileje.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: