4. neděle adventní B – Ř 16, 25-27

25Tomu, kdo je mocen vás upevnit podle mého evangelia a zvěsti o Ježíši Kristu, podle zjevení tajemství, které bylo po časy věků zamlčeno, 26nyní však bylo zjeveno a skrze prorocká Písma podle příkazu věčného Boha oznámeno všem národům k poslušnosti víry — 27jedinému moudrému Bohu zjevenému skrze Ježíše Krista, jemu buď sláva na věky [věků]. Amen.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: