4. neděle adventní A – Evangelium Mt 1, 18-25

18S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi. Dříve než se sešli, zjistilo se, že je těhotná z Ducha Svatého.   19Její muž Josef byl spravedlivý, ale nechtěl ji vystavit hanbě; rozhodl se propustit ji tajně.   20Když to rozvážil, hle, Pánův anděl se mu ukázal ve snu a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou ženu; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého.   21Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“   22To všechno se událo, aby se naplnilo, co bylo řečeno od Pána skrze proroka:   23‚Hle, ta panna otěhotní a porodí syna a dají mu jméno Immanuel‘, což v překladu znamená: ‚ Bůh s námi.‘   24Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu nařídil Pánův anděl, a přijal svou ženu.   25Ale nepoznal ji, dokud neporodila svého prvorozeného syna. A dal mu jméno Ježíš.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: