4. neděle adventní A – 1. čtení Iz 7, 10-16

10Hospodin dále mluvil k Achazovi:   11Vyžádej si od Hospodina, svého Boha, znamení, žádej, ať to je hluboko dole nebo vysoko nahoře.   12Ale Achaz řekl: Nebudu žádat a nebudu zkoušet Hospodina.   13Nato Izajáš řekl: Slyšte nyní, dome Davidův. Málo je vám unavovat lidi, že budete unavovat i mého Boha?   14Proto vám Panovník dá znamení sám: Hle, dívka otěhotní, porodí syna a dá mu jméno Immanuel.   15Bude jíst máslo a med, aby uměl zavrhnout zlé a zvolit dobré.   16Protože dříve než ten chlapec bude umět zavrhnout zlé a zvolit dobré, země, jejíchž dvou králů se děsíš, bude opuštěna.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: