4. ledna B – Jk 4, 11-17

11 Bratři, nemluvte jeden proti druhému. Kdo mluví proti bratru nebo soudí svého bratra, mluví proti Zákonu a soudí Zákon. Jestliže však soudíš Zákon, nejsi činitelem Zákona, nýbrž soudcem.12 Jeden je zákonodárce a soudce, ten, který může zachránit i zahubit. Ale kdo jsi ty, jenž soudíš bližního?13 Nuže nyní vy, kteří říkáte: ‚Dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města a zůstaneme tam rok a budeme obchodovat a vydělávat‘ —14 nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Vždyť jste pára, která se na chvilku ukazuje a potom mizí.15 Místo toho byste měli říkat: „Bude-li Pán (chtít, budeme naživu a uděláme) to nebo ono.“16 Vy se však chlubíte ve (své chvástavosti). Každé takové chlubení je zlé.17 Kdo tedy umí činit dobré, ale nečiní, má hřích.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: