33. neděle v mezidobí B – Mk 13, 1-8

1 Když vycházel z chrámu, řekl mu jeden z jeho učedníků: „Učiteli, pohleď, jaké kameny a jaké stavby!“ 2Ježíš mu řekl: „Hledíš na tyto veliké stavby? Jistě zde nezůstane kámen na kameni, který by nebyl stržen.“ 3A když seděl na Olivové hoře naproti chrámu, ptali se ho v soukromí Petr, Jakub, Jan a Ondřej: 4„Pověz nám, kdy to bude a jaké bude znamení, až se to všechno začne naplňovat?“ 5Ježíš jim začal říkat: „Dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl. 6Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: ‚Já jsem‘ a svedou mnohé. 7Když uslyšíte o válkách a válečné zvěsti, neděste se, musí to nastat, ale ještě nebude konec. 8Povstane totiž národ proti národu a království proti království. Na různých místech budou zemětřesení, budou hladomory a nepokoje. To bude začátek porodních bolestí.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: