32. neděle v mezidobí B – Rt 3, 1-5; 4, 13-17

1Její tchýně Noemi jí řekla: Má dcero, neměla bych snad pro tebe vyhledat místo odpočinku, kde by se ti dobře vedlo? 2Vždyť Bóaz, s jehož služkami jsi byla, je náš příbuzný. Pohleď, v noci bude provívat na humně ječmen. 3Umyj se tedy, pomaž se, vezmi na sebe své oděvy a sestup na humno, ale nedávej se tomu muži poznat, dokud nedojí a nedopije. 4Až si půjde lehnout, zjisti místo, kde leží, jdi, odhal jeho nohy a ulehni. On ti oznámí, co máš dělat. 5Ona jí nato odpověděla: Udělám všechno, co mi řekneš. 13Tak si Bóaz vzal Rút a stala se jeho ženou. Vešel k ní a Hospodin jí dal otěhotnět a ona porodila syna. 14Ženy tehdy řekly Noemi: Požehnaný Hospodin, jenž ti dnes neodepřel vykupitele. se jeho jméno vyhlašuje v Izraeli. 15I stane se obnovením tvé duše, aby pečoval o tvé šediny, protože ho porodila tvá snacha, která tě miluje. Ona je pro tebe lepší než sedm synů. 16Noemi dítě vzala, položila si ho na klín a stala se mu vychovatelkou. 17A sousedky mu daly jméno se slovy: Noemi se narodil syn. A nazvaly ho jménem Obéd. On je otec Jišaje, otce Davidova.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: