32. neděle v mezidobí B – Mk 12, 38-44

38Ve svém učení Ježíš říkal: „Varujte se učitelů Zákona, kteří se chtějí procházet v dlouhých rouchách a být pozdravováni na tržištích 39a chtějí přední sedadla v synagogách a přední místa na hostinách. 40Vyjídají domy vdov a okázale se dlouho modlí; ti dostanou větší odsouzení.“ 41Ježíš se posadil proti pokladnici a pozoroval, jak zástup vhazuje do pokladnice měděné mince. A mnozí bohatí vhazovali hodně. 42A přišla jedna chudá vdova a vhodila do ní dvě lepta, což je kvadrans. 43Přivolal své učedníky a řekl jim: „Amen, pravím vám, že tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří vhazovali do pokladnice. 44Všichni totiž dali ze svého přebytku, tato však ze svého nedostatku dala vše, co měla, celé svoje živobytí.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: