31. prosince A – J 8,12-19

12Ježíš k nim opět promluvil: „Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“   13Farizeové mu řekli: „Ty svědčíš sám o sobě; tvé svědectví není pravé.“   14Ježíš jim odpověděl: „I když svědčím sám o sobě, mé svědectví je pravé, protože vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Vy nevíte, odkud přicházím ani kam jdu.   15Vy soudíte podle těla; já nesoudím nikoho.   16Jestliže já přece soudím, můj soud je pravdivý, protože nejsem sám, ale jsem já a ten, který mne poslal, Otec.   17A ve vašem Zákoně je napsáno, že svědectví dvou osob je pravé.   18Jsem to já, kdo svědčí o sobě, a svědčí o mně také ten, který mne poslal, Otec.“   19Řekli mu: „Kde je tvůj Otec?“ Ježíš odpověděl: „Neznáte ani mne ani mého Otce; kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: