31. neděle v mezidobí C – Ž 119, 137-144

137Spravedlivý jsi, Hospodine, a tvá nařízení jsou přímá. 138Přikázal jsi, aby tvá svědectví byla spravedlivá a zcela pravdivá. 139Má horlivost mě strávila, neboť mí protivníci zapomněli na tvá slova. 140Tvá řeč je důkladně protříbená; tvůj otrok ji miluje. 141Jsem nepatrný a pohrdaný, ale na tvá přikázání jsem nezapomněl. 142Tvá spravedlnost je spravedlivá navěky; tvůj zákon je pravda. 143Dolehla na mě tíseň a úzkost; tvé příkazy jsou mi potěšením. 144Spravedlnost tvých svědectví je věčná. Dej mi porozumět, abych mohl žít.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: