31. neděle v mezidobí C – 1. čtení Ab 1, 1-4; 2, 1-4

1Prorocký výnos, který viděl prorok Abakuk. 2Jak dlouho mám, Hospodine, křičet o pomoc, a ty neslyšíš, volat k tobě: Násilí! a ty nepomůžeš? 3Proč mi ukazuješ zlo a hledíš na trápení? Zkáza a násilí je přede mnou, trvá spor a pozvedá se svár. 4Proto je zákon ochromen a právo nikdy nepronikne, protože ničema obkličuje spravedlivého, proto pronikne právo pokřivené.1Budu stát na své stráži, postavím se na opevnění a budu pozorně sledovat, abych viděl, jak ke mně promluví, co odpoví na mou stížnost. 2Hospodin mi odpověděl: Zapiš vidění, zřetelně ho napiš na tabulky, aby to čtenář mohl přeběhnout zrakem. 3Vždyť vidění je svědkem pro určený čas, svědectvím o konci, a neselže. Ačkoliv otálí, vyčkávej na něj, neboť se jistě naplní a neopozdí se. 4Hle, ten, jehož touha není správná, je umdlený, ale spravedlivý bude žít díky své věrnosti.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: