30. prosince C – Mk 13, 32-37

32„O tom dni či hodině nikdo neví, ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. 33 Dávejte si pozor, bděte a modlete se, neboť nevíte, kdy je ten určený čas. 34Jako člověk, který je na cestách: opustil svůj dům, dal svým otrokům plnou moc, každému jeho práci a dveřníkovi přikázal, aby bděl. 35Bděte tedy, neboť nevíte, kdy Pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, či před rozbřeskem, 36 aby nepřišel neočekávaně a nenalezl vás spící. 37Co tedy říkám vám, říkám všem: Bděte!“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: