30. prosince A – 2 K 4, 16-18

16Proto neochabujeme; i když náš vnější člověk chátrá, ten vnitřní se však den ze dne obnovuje.   17To naše nynější lehké soužení nám totiž působí nesmírně veliké břímě věčné slávy,   18když nehledíme na věci viditelné, ale na neviditelné; neboť viditelné věci jsou dočasné, neviditelné však věčné.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: