30. neděle v mezidobí A – 1 Te 2, 1-8

1Sami víte, bratři, že náš příchod k vám nezůstal bez užitku. 2I když jsme předtím ve Filipech trpěli a byli potupeni, jak sami víte, odhodlali jsme se ve svém Bohu vám v mnohém zápase směle mluvit Boží evangelium. 3Vždyť naše povzbuzování není z poblouzení ani z nečistoty ani ve lsti; 4ale Bůh nás vyzkoušel, aby nám svěřil evangelium, proto mluvíme ne tak, jako bychom se chtěli zalíbit lidem, ale tak, abychom se zalíbili Bohu, který zkouší naše srdce. 5Jak víte, nikdy jsme nepoužili lichocení ani jsme nebyli chtiví zisku — Bůh je svědek! 6Nehledáme ani slávu od lidí, od vás ani od jiných. 7Jako Kristovi apoštolové můžeme užívat vážnosti, avšak byli jsme mezi vámi něžní, jako když žena chová vlastní děti. 8Tak jsme po vás toužili, že jsme byli ochotni dát vám nejen evangelium Boží, ale i své duše, neboť jste se nám stali drahými.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: