3. neděle v době postní B – 1 K 1, 18-25

18 Slovo kříže je totiž bláznovstvím těm, kteří hynou, ale nám, kteří jsme zachraňováni, je mocí Boží. 19Je napsáno: ‚ Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.‘ 20Kde je moudrý? Kde je učitel Zákona? Kde je řečník tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost tohoto světa bláznovstvím? 21Neboť když svět v Boží moudrosti nepoznal skrze svou moudrost Boha, zalíbilo se Bohu skrze bláznovství této zvěsti zachránit ty, kdo věří. 22Neboť Židé žádají znamení a Řekové hledají moudrost, 23my však hlásáme Krista ukřižovaného: Židům pohoršení, pohanům bláznovství, 24ale těm, kteří jsou povoláni, Židům i Řekům, Krista — Boží moc a Boží moudrost. 25Neboť co je u Boha bláznivé, to je moudřejší než lidé, a co je u Boha slabé, to je silnější než lidé.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: