3. neděle po Zjevení Páně A – 2. čtení 1 K 1, 10-18

10Napomínám vás, bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni mluvili stejně a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste byli dokonale spojeni v tomtéž smýšlení a v tomtéž úsudku.   11Neboť lidé z domu Chloé mi o vás, moji bratři, oznámili, že jsou mezi vámi spory.   12Mluvím o tom, že každý z vás říká: ‚Já jsem Pavlův‘, ‚Já zase Apollův‘, ‚Já zase Kéfův ‘, ‚A já Kristův‘.   13Je Kristus rozdělen? Byl snad za vás ukřižován Pavel? Anebo jste byli pokřtěni v Pavlovo jméno?   14Děkuji Bohu, že jsem kromě Krispa a Gaia nikoho z vás nepokřtil,   15aby nikdo nemohl říci, že jste byli pokřtěni v mé jméno.   16Pokřtil jsem i Štěpánův dům. Jinak už nevím, že bych byl ještě někoho jiného pokřtil.   17Neboť Kristus mne neposlal křtít, ale hlásat evangelium, a to ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nebyl vyprázdněn.   18Slovo kříže je totiž bláznovstvím těm, kteří hynou, ale nám, kteří jsme zachraňováni, je mocí Boží.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: