3. neděle adventní C – Fp 4, 4-7

4Radujte se v Pánu vždycky, znovu řeknu: radujte se! 5Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. 6O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. 7A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: