3. neděle adventní B – Ž 126

1Když Hospodin vrátil sijónské navrátilce, bylo nám jak ve snách.2Tehdy naše ústa naplnil smích a náš jazyk jásal; tehdy se mezi národy říkalo: Hospodin s nimi učinil velké věci. 3Hospodin s námi učinil velké věci — byli jsme plni radosti. 4Hospodine, změň náš úděl, jako měníš řečiště v Negebu. 5Ti, kdo v slzách rozsévají, budou s jásotem sklízet. 6Ten, kdo chodí a s pláčem nosí mošnu se semenem, přijde a s jásotem bude snášet snopy.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: