3. neděle adventní B – 1 Te 5, 16-24

16Vždycky se radujte. 17Neustále se modlete. 18Ve všem vzdávejte díky, neboť toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši. 19 Ducha neuhašujte. 20Proroctvími nepohrdejte. 21Všechno však zkoušejte; co je dobré, to pevně držte, 22a všeho, co vypadá zle, se vystříhejte. 23A sám Bůh pokoje kéž vás celé posvětí a celého vašeho ducha i duši i tělo kéž zachová bez poskvrny k příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 24Věrný je ten, kdo vás povolává; on to také učiní.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: