3. neděle adventní A – 2. čtení – Jk 5, 7-10

7Buďte tedy trpěliví, bratři, až do Pánova příchodu. Hle, rolník očekává vzácný plod země, trpělivě na něj čeká, až se mu dostane podzimního a jarního deště.   8Buďte i vy trpěliví a upevněte svá srdce, protože Pánův příchod se přiblížil.   9Nenaříkejte, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli souzeni. Hle, soudce stojí přede dveřmi!   10Za vzor ve snášení zlého a v trpělivosti si, bratři, vezměte proroky, kteří mluvili v Pánově jménu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: