3. ledna C – L 8, 16-21

16 „Nikdo, když rozsvítí lampu, ji nepřikrývá nádobou, ani ji nestaví pod postel, ale staví ji na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo.17 Vždyť nic není skrytého, co se nestane zjevným, ani ukrytého, co by zajisté nebylo poznáno a nevyšlo najevo. 18 Dávejte tedy pozor, jak slyšíte. Neboť tomu, kdo má, bude dáno, a tomu, kdo nemá, bude odňato i to, co myslí, že má.“19 Přišla za ním matka a jeho bratři, ale nemohli se s ním pro zástup setkat.20 A oznámili mu: „Tvoje matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí tě vidět.“21 On jim však odpověděl: „Má matka a moji bratři jsou ti, kteří slyší Boží slovo a činí je.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: