3. ledna A – Žd 11,13-22

13Tito všichni zemřeli podle víry, aniž v plnosti přijali ta zaslíbení; jen zdaleka je zahlédli a pozdravili, a vyznali, že jsou cizinci a příchozí na zemi.   14Neboť ti, kdo to říkají, dávají najevo, že vyhlížejí vlast.   15Kdyby totiž myslili na tu, z níž vyšli, měli by čas se navrátit.   16Avšak touží po lepší vlasti, to jest po vlasti nebeské. Proto se Bůh za ně nestydí, je-li nazýván jejich Bohem, neboť jim připravil město.   17Vírou Abraham obětoval Izáka, když byl zkoušen; ten, který přijal ta zaslíbení, obětoval jediného syna,   18o kterém bylo řečeno: ‚ Z Izáka bude povoláno tvé símě.‘   19Usoudil, že Bůh je mocen křísit i z mrtvých. Proto ho dostal zpět jako předobraz.   20Vírou požehnal Izák Jákobovi a Ezauovi i v tom, co se týkalo věcí budoucích.   21Vírou Jákob, když umíral, požehnal každému ze synů Josefových, a ‚poklonil se Bohu nad vrcholem své berle‘.   22Vírou Josef, když dokonával, se zmínil o vyjití synů Izraele a dal příkaz o svých kostech.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: