29. prosince A – L 19, 41-44

41A když se přiblížil a uviděl město, dal se nad ním do pláče   42a řekl: „Kdybys aspoň v tento svůj den poznalo i ty, co je k tvému pokoji. Avšak nyní je to před tvýma očima skryto.   43Neboť přijdou na tebe dny, kdy tě tvoji nepřátelé obklopí náspem, obklíčí tě a sevřou ze všech stran.   44Srovnají se zemí tebe i tvé děti v tobě a nenechají v tobě kámen na kameni za to, že jsi nepoznalo čas svého navštívení.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: