29. neděle v mezidobí B – Jb 38, 1-7.(34-41)

1Tu odpověděl Hospodin Jóbovi z vichřice. Řekl: 2Kdo je tento člověk, který zatemňuje radu výroky bez poznání? 3Přepásej si nyní bedra jako muž. Vyptám se tě a pouč mě. 4Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, pokud víš něco rozumného. 5Kdo určil její rozměry, jestlipak víš? Anebo kdo nad ní roztáhl měřicí šňůru? 6Do čeho byly zapuštěny její podpěry, nebo kdo založil její rohový kámen, 7když jitřní hvězdy společně jásaly a všichni Boží synové hlaholili? 34Můžeš snad pozvednout svůj hlas k oblaku, takže tě přikryje spousta vod? 35Vypustíš snad blesky, takže se dají do pohybu? Budou ti hlásit: Tady jsme? 36Kdo vložil do ibisů moudrost či kdo dal kohoutovi rozumnost? 37Kdo díky své moudrosti spočítá oblaka, kdo vyprázdní nebeské měchy, 38když prach odlijí v slitinu a hroudy se sklíží? 39Můžeš snad lovit potravu pro lvici a utišit hlad mladých lvů, 40až se v doupatech skrčí, budou čekat v úkrytu houští? 41Kdo připraví úlovek havranovi, až jeho mláďata budou křičet k Bohu o pomoc a budou bloudit bez potravy?

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: