28. prosince B – Jr 31, 15-17

15 Toto praví Hospodin: Slyš! V Rámě je slyšet bědování a hořký pláč. Ráchel oplakává své syny. Nechce se dát potěšit kvůli svým synům, protože nejsou.16 Toto praví Hospodin: Zdrž svůj hlas od pláče a své oči od slz, protože je mzda za tvou práci, je Hospodinův výrok: Navrátí se z nepřátelské země.17 Je naděje pro tvoji budoucnost, je Hospodinův výrok; synové se navrátí zpět na své území.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: