28. neděle v mezidobí C – Evangelium L 17, 11-19

11A stalo se, když byl Ježíš na cestě do Jeruzaléma, že procházel Samařskem a Galileou. 12Když vcházel do jedné vesnice, setkalo se s ním deset malomocných mužů, kteří zůstali stát opodál 13a hlasitě zvolali: „Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!“ 14Když je uviděl, řekl jim: „Jděte a ukažte se kněžím.“ A stalo se, když odcházeli, že byli očištěni. 15Jeden z nich, když uviděl, že je uzdraven, se vrátil a velikým hlasem oslavoval Boha; 16padl na tvář k jeho nohám a děkoval mu. A byl to Samařan. 17Ježíš na to řekl: „Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? 18Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal chválu Bohu, kromě tohoto cizince?“ 19A řekl mu: „Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: