28. neděle v mezidobí C – 2. čtení 2 Tm 2, 8-15

8Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých, ze semene Davidova, podle mého evangelia. 9Pro ně snáším útrapy a dokonce pouta jako zločinec. Ale slovo Boží není spoutáno. 10Proto všechno snáším pro vyvolené, aby i oni dosáhli záchrany v Kristu Ježíši spolu s věčnou slávou. 11Věrohodné je to slovo: Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním také žít. 12Jestliže vytrváváme, budeme s ním i kralovat. Zapřeme-li ho, i on nás zapře. 13Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. 14Toto připomínej a před tváří Boží zapřísahej bratry, aby se nepřeli o slova. K ničemu to není, jen ke zkáze posluchačů. 15Horlivě usiluj, aby ses před Boha postavil jako člověk osvědčený, pracovník, který se nemusí stydět a který správně rozděluje slovo pravdy.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: