28. neděle v mezidobí B – Jb 23, 1-9.16-17

1Nato Jób odpověděl. Řekl: 2I dnes je mé stěžování vzpurné; jeho ruka na mě těžce dolehla kvůli mému vzdychání. 3Kéž se stane, že bych věděl, jak ho naleznu; jak se dostanu k jeho sídlu. 4Předložil bych před něj svůj spor, stížnostmi bych naplnil svá ústa. 5Dozvěděl bych se výroky, kterými mně odpoví, a porozuměl bych tomu, co mi řekne. 6Cožpak se mnou povede při s plnou silou? Nikoli, on si mě jistě všimne. 7Tam by se s ním přímý domlouval a  bych navždy unikl svému soudci. 8Půjdu-li na východ, on tam není, pakliže nazpět, nepochopím ho; 9když koná něco nalevo, nezahlédnu ho, jestliže se skryje napravo, rovněž ho neuvidím. 16Tak Bůh naplnil mé srdce zoufalstvím, Všemohoucí mě vyděsil. 17Avšak nebyl jsem umlčen temnotou, setmění se přede mnou ukrylo.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: