28. neděle v mezidobí A – Fp 4, 1-9

1A tak, moji bratři, milovaní a vytoužení, má radosti a koruno, takto stůjte pevně v Pánu, milovaní. 2Napomínám Euodii a napomínám Syntychu, aby stejně smýšlely v Pánu. 3Ano i tebe prosím, můj vlastní druhu. pomáhej jim, neboť vedly zápas za rozšíření evangelia spolu se mnou i s Klementem a ostatními mými spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života. 4Radujte se v Pánu vždycky, znovu řeknu: radujte se! 5Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. 6O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. 7A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. 8Konečně, bratři, přemýšlejte o všem tom, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst, jestli je nějaká ctnost a jestli je nějaká chvála. 9Čemu jste se naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili u mne, to dělejte. A Bůh pokoje bude s vámi.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: