27. prosince C – Přís 8, 32-36

32 Nyní mě, synové, slyšte: Blahoslavení jsou ti, kdo dbají na mé cesty. 33 Poslechněte naučení, abyste zmoudřeli, nebuďte nevšímaví! 34 Blahoslavený je člověk, který mě poslouchá, den za dnem bdí u mých dveří, střeží veřeje mých bran.35 Vždyť kdo mě nachází, nachází život, dosáhne zalíbení u  Hospodina.36 Ale kdo proti mně hřeší, činí násilí své duši, všichni, kdo mě nenávidí, milují smrt.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: