27. prosince C – J 21, 19b-24

19 Ježíš řekl Petrovi: „Následuj mne.“ 20 Petr se obrátil a uviděl, jak za nimi jde učedník, kterého Ježíš miloval a který se také při večeři naklonil k jeho prsům a řekl: ‚Pane, kdo je ten, který tě zrazuje?‘ 21 Když jej Petr uviděl, řekl Ježíšovi: „Pane, co bude s tímto?“22 Ježíš mu řekl: „Jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, co je ti po tom? Ty mne následuj.“23 A tak (se mezi bratry rozšířilo) to slovo, že onen učedník nezemře. Ježíš mu však neřekl, že nezemře, nýbrž: ‚Jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, co je ti po tom?‘24 To je ten učedník, který vydává svědectví o těchto věcech a který je zapsal; a víme, že jeho svědectví je pravdivé.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: