27. prosince B – Ex 33, 18-23

18On řekl: Ukaž mi svou slávu! 19Odpověděl: Nechám projít kolem tebe všechnu svou dobrotu a zavolám před tebou jméno Hospodin. Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji. 20Řekl: Nemůžeš vidět mou tvář, neboť člověk mě nemůže vidět a zůstat naživu. 21A Hospodin řekl: Zde je místo u mě; zůstaň stát na skále. 22I stane se, až bude přecházet má sláva, postavím tě do skalní dutiny a položím na tebe svou dlaň, dokud nepřejdu. 23Pak sejmu svou dlaň a uvidíš má záda, ale má tvář nebude vidět.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: