27. prosince A – 1 J 5, 1-12

1Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha. A každý, kdo miluje Otce, miluje i jeho dítě.   2Podle toho poznáváme, že milujeme Boží děti, když milujeme Boha a plníme jeho přikázání.   3To je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání. A jeho přikázání nejsou těžká,   4neboť vše, co se narodilo z Boha, přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět: naše víra.   5Kdo je ten, který přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?   6To je ten, který přišel skrze vodu a krev: Ježíš Kristus. Ne pouze ve vodě, ale ve vodě a v krvi. A Duch je ten, který to dosvědčuje, neboť Duch je pravda.   7Tři jsou, kteří vydávají svědectví na nebi — Otec, Slovo a Duch Svatý — a ti tři jsou jedno.   8A jsou tři, kteří vydávají svědectví na zemi — Duch, voda a krev –, a ti tři jsou zajedno.   9Přijímáme-li svědectví lidí, oč větší je svědectví Boží. Toto je Boží svědectví, protože on sám vydal svědectví o svém Synu.   10Kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě. Kdo nevěří Bohu, učinil ho lhářem, protože neuvěřil svědectví, které Bůh vydal o svém Synu.   11A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.   12Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: