27. neděle v mezidobí C – Evangelium L 17, 5-10

5Apoštolové řekli Pánu: „Přidej nám víry!“ 6Pán řekl: „Kdybyste měli víru jako zrno hořčice, řekli byste této moruši: ‚Vykořeň se a přesaď se do moře‘, a poslechla by vás.“ 7„Kdo z vás, kdo má otroka, který oře nebo pase stádo, mu řekne, když se vrátí z pole: ‚Pojď hned a ulehni ke stolu‘? 8Neřekne mu spíše: ‚Připrav něco k jídlu, opaš se a obsluhuj mne, dokud se nenajím a nenapiji; pak budeš jíst a pít ty‘? 9Děkuje snad tomu otroku, že udělal, co mu bylo přikázáno? Nemyslím. 10Tak i vy, když uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: ‚Jsme nehodní otroci; udělali jsme, co jsme byli povinni udělat.‘“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: