26. prosince A – Sk 7,59 – 8,8

59A kamenovali Štěpána, který vzýval Pána a říkal: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha.“   60Pak klesl na kolena a zvolal velikým hlasem: „Pane, nepočítej jim tento hřích.“ Když to řekl, zesnul. >1Saul souhlasil s jeho usmrcením. V ten den začalo veliké pronásledování církve, která byla v Jeruzalémě; všichni kromě apoštolů se rozprchli po území Judska a Samařska.   2Zbožní muži Štěpána pochovali a velmi nad ním naříkali.   3Saul ničil církev: vcházel do jednotlivých domů, odvlékal muže i ženy a dával je do vězení.   4Ti tedy, kteří se rozprchli, procházeli zemí a zvěstovali slovo.   5Filip sestoupil do města Samaří a hlásal jim Krista.   6Zástupy jednomyslně věnovaly pozornost tomu, co Filip mluvil, když slyšely a viděly znamení, která činil.   7Neboť z mnoha těch, kteří měli nečisté duchy, tito duchové s velikým křikem vycházeli a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno.   8A v onom městě nastala veliká radost.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: