26. prosince A – Mdr 4, 7-15

7Umře-li spravedlivý třeba předčasně, dojde odpočinutí, 8neboť ctihodné stáří nezáleží v dlouhém věku ani se neměří počtem let. 9Ty pravé šediny pro člověka je rozumnost a život bez poskvrny je ten pravý dlouhý věk. 10Protože se líbil Bohu, Bůh jej miloval, a protože žil mezi hříšníky, byl přenesen. 11Byl vzat, aby špatnost nezměnila jeho smýšlení a lest nesvedla jeho duši. 12Neboť kouzlo neřesti zastírá dobro a vír vášně převrací nezkaženou mysl. 13Kdo se ukázal dokonalým v krátkosti, dosáhl plnosti dlouhého věku. 14Jeho duše byla milá Hospodinu, a proto pospíšil vyvést ji z prostředí nepravosti. Lidé tomu přihlíželi, ale nepochopili to , ani si nevzali k srdci, 15že milost a milosrdenství patří jeho vyvoleným a že ochraňuje své svaté.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: