26. neděle v mezidobí C – Žalm 91, 1-6.14-16

1Ten, kdo přebývá v úkrytu Nejvyššího, přečká noc ve stínu Všemohoucího. 2Říkám o Hospodinu: Je mé útočiště, má tvrz, můj Bůh, v něho doufám. 3On tě uchrání před osidlem ptáčníkovým, před morovou zkázou. 4Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště, jeho věrnost je pavézou i štítem. 5Nebudeš se bát nočního děsu, ani toho, že ve dne přiletí šíp, 6ani moru, obcházejícího po setmění, ani zhouby, jež ničí za poledne. 14Protože ke mně přilnul, vytrhnu ho; uvedu ho do bezpečí, protože zná mé jméno. 15Bude ke mně volat a  mu odpovím, budu s ním v soužení, vytrhnu ho a obdařím ho slávou. 16Nasytím ho vysokým věkem a dám mu spatřit svou spásu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: