25. prosince – Narození Páně ABC – 20020 Tt 3, 4-7

4Když se však zjevila dobrota a lidumilnost Boha, našeho Zachránce, 5zachránil nás ne na základě skutků, které jsme my učinili ve spravedlnosti, nýbrž podle svého milosrdenství skrze koupel znovuzrození a obnovou Ducha Svatého, 6kterého na nás vylil hojně skrze Ježíše Krista, našeho Zachránce, 7abychom se ospravedlněni jeho milostí stali dědici v naději života věčného.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: