25. neděle v mezidobí C – 2. čtení 1 Tm 2, 1-7

1Především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi, 2za krále a za všechny ty, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti. 3To je dobré a milé před Bohem, naším Zachráncem, 4který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy. 5Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, 6který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví ve svůj čas. 7K tomu jsem byl ustanoven hlasatelem a apoštolem– mluvím pravdu v Kristu, nelžu –, učitelem národů ve víře a v pravdě.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: