25. neděle v mezidobí B – Př 31, 10-31

10Kdo nalezne zdatnou ženu? Je daleko cennější než drahokamy. 11Srdce jejího manžela jí důvěřuje, nebude mít nedostatek kořisti. 12Po všechny dny svého života mu působí dobro, a ne zlo. 13Vyhledává vlnu a len, se zálibou pracuje svýma rukama. 14Je jako obchodní lodě; zdaleka přiváží svou potravu. 15Vstává, ještě když je noc, aby dala potravu svému domu a práci svým služkám. 16Vyhlédne si pole a dostane ho, z ovoce svých rukou vysadí vinici. 17Svá bedra přepásává silou, posiluje své paže. 18Zakouší, že má dobrý zisk, v noci její lampa nehasne. 19Svýma rukama sahá po přeslenu, její dlaně uchopují vřeteno. 20Svou dlaň otvírá chudému, své ruce vztahuje k nuznému. 21Když přijde sníh, nebojí se o svůj dům, protože celý její dům se obléká do karmínu. 22Dělá si přikrývky, její oděv je z jemného plátna a purpuru. 23Její manžel je znám v městských branách, když sedává se staršími země. 24Dělá plátno a prodává ho, dodává obchodníkovi pásy. 25Jejím oděvem je síla a důstojnost, s úsměvem vyhlíží budoucnost. 26Svá ústa otvírá moudře, na jejím jazyku je laskavé poučení. 27Pozorně sleduje chod svého domu, nejí chléb lenosti. 28Její synové povstávají a nazývají ji šťastnou, také její manžel ji chválí: 29Mnohé dcery si počínaly zdatně, ale ty je všechny převyšuješ. 30Půvab je klamný, krása je nicotná, ale žena, která se bojí Hospodina, bude chválena. 31Dejte jí z ovoce jejích rukou, ji chválí v městských branách její skutky.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: