25. neděle v mezidobí B – Jk 3,13 – 4,3.7-8a

13Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže dobrým způsobem života své skutky v moudré tichosti. 14Máte-li však v srdci hořkou závist a soupeření, nechlubte se a nelžete proti pravdě. 15To není moudrost sestupující shůry, ale pozemská, duševní, démonská. 16Vždyť kde je závist a soupeření, tam je zmatek a kdejaká špatná věc. 17Moudrost shůry je především čistá, potom pokojná, mírná, poddajná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nepochybující, bez přetvářky. 18Ovoce spravedlnosti je v pokoji zaséváno těm, kdo působí pokoj. 1Odkud jsou boje a hádky mezi vámi? Zdali ne odtud — z vašich rozkoší, které bojují ve vašich údech? 2Dychtíte, ale nemáte. Zabijíte a žárlíte, ale nemůžete ničeho dosáhnout. Hádáte se a bojujete, a nic nemáte, protože nežádáte. 3Žádáte, a nedostáváte, protože žádáte špatně, abyste to vynaložili na své rozkoše. 7Poddejte se tedy Bohu. Postavte se proti Ďáblu, a uteče od vás. 8Přibližte se k Bohu, a přiblíží se k vám.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: