24. prosince dopoledne C – Žd 10, 5-10

5 Když tedy vchází do světa, praví: ‚Oběť a obětní dar jsi nechtěl, připravil jsi mi však tělo; 6 nelíbily se ti celopaly a oběti za hřích. 7Tehdy jsem řekl: Hle, tu jsem — v svitku knihy je napsáno o mně –, abych vykonal, Bože, tvou vůli.‘ 8 Když napřed říká: ‚Oběti a obětní dary‘ a ‚celopaly a oběti za hřích jsi nechtěl ani se ti nelíbily‘ — tedy ty, které se obětují podle Zákona –, 9potom řekl: ‚Hle, tu jsem, abych vykonal , Bože, tvou vůli.‘ To první ruší, aby ustanovil to druhé. 10V této vůli jsme posvěceni skrze oběť těla Ježíše Krista jednou provždy.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: